Intern reglement

Jeugd Verbroedering Balen

Intern reglement


Je hebt ervoor gekozen om je zoon/dochter in onze club te laten sporten. Dit betekent dat je vertrouwen hebt in onze jeugdopleiding. Om een kwaliteitsvolle opleiding aan te bieden, dienen we allen rekening te houden met enkele regels binnen Verbroedering Balen.

 

1. Speler

 

A. Stiptheid

 

 1. Iedere speler van Verbroedering Balen is verplicht de trainingen bij te wonen en dient een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. Je wacht op jouw trainer in de afgesproken kleedkamer.
 2. Iedere speler die door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn voor een training of wedstijd verwittigt tijdig zijn/haar trainer.
 3. Iedere speler brengt zijn persoonlijke bal mee. Bal vergeten is trainen zonder bal. Bij verlies kan er steeds een nieuwe bal aangekocht worden binnen de club.
 4. Bij de laatste weektraining wordt meegedeeld waar en wanneer je als speler verwacht wordt voor de te spelen wedstijd.
  • Bij afwezigheid op de laatste training:
   • vraag je zelf aan de trainer of je moet spelen
   • verwittig je zelf de trainer indien je niet kan spelen.
 5. Bij thuiswedstrijden moet je uiterlijk 45 min. voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn
 6. Bij uitwedstrijden dien je aanwezig te zijn op de afgesproken tijd en plaats. Er wordt niet gewacht! Zo kan de verplaatsing op een rustige en veilige manier gebeuren.
 7. Ongewettigd te laat komen betekent altijd minder of niet spelen.

 

B. Hygiëne

 

 1. Na iedere wedstrijd ben je verplicht te douchen.
 2. We moedigen ook aan om te douchen na de training. Zeker vanaf U10 moet dit een gewoonte worden.
 3. Het gebruik van badslippers tijdens het douchen is verplicht.
 4. Sieraden zijn verboden tijdens training en wedstrijd.
 5. Zorg steeds voor voldoende droge kledij en wasgerief.
 6. Ouders zijn niet aanwezig in de kleedkamer, enkel bij U6 en U7 maken we hierop een uitzondering.


C. Materiaal

 

 1. Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal/sportzak.
 2. Iedere speler draagt zorg voor het materiaal dat aangeboden wordt door de club om mee te werken.
 3. Kleedkamers worden met respect betreden en steeds in een nette, opgeruimde staat achtergelaten.
 4. Beenbeschermers zijn verplicht, zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden.
 5. Voetbalschoenen zijn altijd in proper.
 6. Kostbare voorwerpen laten we best thuis. De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal.
 7. Tijdens de wedstrijden mag enkel de voorziene outfit van de club gebruikt worden:
  • als uitgangspak wordt steeds de aangeboden training gedragen.
  • blauwe kousen (aangeboden door de club)
  • blauwe broek (aangeboden door de club)
  • gele Trui (wordt geleverd door de club).
 8. Je kan best de gekregen clubkledij merken om zo misverstanden te voorkomen.
 9. Je moet steeds je identiteitskaart bij hebben tijdens de match, zonder kan je NIET deelnemen aan de wedstrijd.

 

D. Verzorging en voeding

 

 1. Roken op het domein van Verbroedering Balen (voetbalveld, kleedkamers, parking…) is verboden.
 2. Drugsgebruik op het domein van Verbroedering Balen betekent automatische uitsluiting uit de club.
 3. Alcohol heeft net zoals roken heel wat negatieve effecten. Voor jeugdspelers is het nuttigen van alcohol dan ook verboden. Uitzonderingen voor spelers vanaf 16 jaar kunnen aangevraagd worden bij gelegenheid (traktatie speler/trainer verjaardag).
 4. EHBO koffer is steeds aanwezig in de kantine.
 5. Blessurepreventie door aangepast materiaal:
  • draag een vocht- en/of temperatuur regulerend shirt
  • gebruik voldoende warme kledij tijdens de wintermaanden. Een lange trainingsbroek is verplicht tijdens de winter!
  • zorg steeds voor propere kledij na wedstrijd/training.
 6. Voor een wedstrijd/training is het aangewezen om een lichte maaltijd te nuttigen

 

E. Gedrag

 

 1. Van iedere speler wordt sportief en correct gedrag binnen en buiten de club verwacht.
 2. Spelers tonen steeds volledige inzet, motivatie en concentratie.
 3. Spelers bewaren orde in de kleedkamers en laten deze steeds op een nette/propere manier achter, zowel binnen als buiten de club
 4. Iedere speler luistert aandachtig naar zijn/haar trainer.
 5. Spelers die op gelijk welke manier storend gedrag blijven vertonen, worden gesanctioneerd door het bestuur in samenspraak met trainer en coördinator.
 6. Pesten wordt niet toegestaan. Hier zal steeds hard tegen opgetreden worden door het bestuur van Verbroedering Balen.
 7. Elke speler schudt de hand van trainer en afgevaardigde bij aankomst aan training en wedstrijd, alsook bij verlaten van training en wedstrijd.
 8. Elke speler schudt de hand van scheidsrechter en tegenstrever na de wedstrijd, ook na verlies.
 9. Een speler die door de trainer aangeduid wordt om bij een andere ploeg te spelen, kan en mag dit niet weigeren. Bij weigering wordt men uitgesloten van de eerstvolgende wedstrijd van zijn/haar eigen ploeg.

 

F. Studie en voetbal

 

 1. De combinatie studie – voetbal is perfect mogelijk.
 2. Het standpunt van Verbroedering Balen is dat studie steeds voorrang heeft.
 3. Mocht het voorkomen dat een speler verstek moet laten gaan op een training/wedstrijd omwille van schoolverplichtingen, dient dit steeds gemeld te worden aan de trainer. Het is vanzelfsprekend dat hier geen misbruik mag van gemaakt worden.
 4. Succes op school en voetbal gaan meestal hand in hand.

 

Ons motto is dan ook: Een gezonde geest in een gezond lichaam!

 


G. Elke speler heeft het recht om:

 

 1. Sport te beoefenen.
 2. Zich te vermaken en te spelen.
 3. In een gezonde omgeving te leven.
 4. Waardig behandeld te worden.
 5. Getraind en begeleid te worden door competente mensen.
 6. Deel te nemen aan een training die aangepast is aan zijn/haar leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden.
 7. Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie.
 8. In veilige omstandigheden aan sport te doen.
 9. Te rusten.

 

H. Testen bij een andere club

 

 1. De speler moet steeds een akkoord hebben van de trainer en de coördinator alvorens de voorzitter de nodige documenten ondertekent.
 2. Deze documenten ter goedkeuring zijn steeds nodig voor de verzekering van de speler.
 3. Tracht steeds uit te spitten waarom een andere club u graag willen komen laten testen.
 4. Speel steeds open kaart, ook bij een vertrek. Een dankjewel voor de geboden opleiding is het minste en kan wonderen doen.
 5. Mocht het bij de andere club niet lukken, dan is iedereen vanzelfsprekend terug welkom binnen onze club.

 

2. Ouders

 

A. Voetbal is een teamsport

 

 1. We gaan ervan uit dat elke speler steeds aanwezig is op alle trainingen en wedstrijden. (Verjaardagsfeestjes etc worden best gehouden op uren die de clubactiviteiten niet in het gedrang brengen.)
 2. Indien dit niet lukt omwille van bijvoorbeeld schoolverplichtingen, medische redenen of familiale omstandigheden verwittig je steeds tijdig de trainer.

 

B. Supporteren:

 

 1. Gebeurt steeds vanuit de neutrale zone naast de speelvelden, zowel tijdens thuis- als uitwedstrijden.
 2. Betekent aanmoedigen, niet afbreken
 3. Is geen coaching geven. Dit laten we over aan de trainer.
 4. Is niet het uiten van kritiek en frustratie naar de eigen spelers, trainers toe, maar evenmin naar de tegenstrevers, hun supporters als naar de scheidsrechter.

 

C. Laat de speler zich op zijn eigen tempo en onder begeleiding van de sportieve staf zich verder ontwikkelen zonder druk.

 

D. Algemeen

 

 1. Ouders werken mee aan een positieve sfeer binnen de club.
 2. Ouders bieden af en toe een helpende hand bij events.
 3. Ouders kunnen bij klachten, suggesties of schouderklopjes terecht bij:
  1. de trainer en zijn ploegafgevaardigde
  2. de coördinators
  3. het dagelijks bestuur

 

E. Mobiliteit

 

 1. Te voet of met de fiets naar de training, wedstrijd komen is niet alleen sportiever maar ook milieuvriendelijker. Zie dat je voldoende aandacht schenkt aan veiligheid bij deze verplaatsing.
 2. Om verplaatsingen naar een uitwedstrijd te maken, moedigen wij aan om te carpoolen, wat ook weer milieuvriendelijk is.
 3. De club vraagt nadrukkelijk dat de ouders zich bij het vervoer van jeugdspelers veilig gedragen in het verkeer en zich aan de geldende verkeersregels houden.

  

3. Fairplay

 

De tien geboden van de Fairplay:

 

 1. Speel sportief.
 2. Speel steeds om te winnen maar wees waardig in uw verlies.
 3. Volg de regels van het spel.
 4. Respecteer:
  1. tegenstanders
  2. ploegmaats
  3. scheidsrechters
  4. officiëlen
  5. trainers – afgevaardigden
  6. vrijwilligers
  7. supporters
  8. jezelf.
 5. Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen.
 6. Promoot het voetbal.
 7. Verwerp:
  1. corruptie
  2. drugs
  3. racisme
  4. geweld
  5. andere gevaren voor de populariteit van onze sport
 8. Help anderen om aan deze verleiding te weerstaan.
 9. Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak.
 10. Verbeter de wereld dankzij het voetbal.