Club informatie: St. Jozef | 2e Prov. B 2010/2011

Club EMBLEEM - St. Jozef
 

 
 

Nu al noteren

Quizavond  -  vrijdag 15 maart 2019 - 20 uur  -  kantine Bleukens

 

 

Actueel

  ZETTERS-
PRIJSKAMP

 

 

Zaterdag

22 december

Kantine Bleukens

 

Niet-kaarters ook welkom