Rooster: KSAV St.-Dimpna Gew. reserven A [Dim] | Gew. Reserven J 2018-2019


KSAV St.-Dimpna Gew. reserven A

Nu al noteren

Quizavond  -  vrijdag 15 maart 2019 - 20 uur  -  kantine Bleukens

 

 

Actueel

  ZETTERS-
PRIJSKAMP

 

 

Zaterdag

22 december

Kantine Bleukens

 

Niet-kaarters ook welkom