Rooster: KFC Ezaart Gew. reserven B [Eza] | Gew. Reserven R 2018-2019


KFC Ezaart Gew. reserven B

Nu al noteren

Quizavond  -  vrijdag 15 maart 2019 - 20 uur  -  kantine Bleukens

 

 

Actueel

  ZETTERS-
PRIJSKAMP

 

 

Zaterdag

22 december

Kantine Bleukens

 

Niet-kaarters ook welkom